top of page

PRIVACYBELEID

1. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN.

 

De website www.caviaralexandre.com wordt aangeboden door:

NV AO SOLUTIONS Rue du Nespériat 44 6530 THUIN (België)

Ondernemingnummer/BTW: BE 0873.664.746

E-mail: info@caviaralexandre.com

Telefoon: +32 496 625891

Elke persoon die deze website bezoekt of gebruikt, wordt "de gebruiker" genoemd.

 

2. RECHTSGRONDEN.

 

NV AO SOLUTIONS draagt zorg voor uw privacy en handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese wetten die van toepassing zijn op de privacy, waaronder in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens en de Algemene verordening Gegevens Bescherming.

 

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en andere relevante regelgeving. Elke verwijzing naar de AVG in deze privacyverklaring is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

In overeenstemming met de AVG verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

Op basis van de uitvoering van een contract zoals overeengekomen met de gebruiker, of het uitvoeren van precontractuele stappen die op zijn verzoek worden genomen.

 

Op basis van naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het beheer van een contractuele relatie, in het bijzonder facturering.

 

Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verzenden van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten. Op basis van de uitdrukkelijke overeenkomst om informatie en nieuwsbrieven te sturen naar prospects en andere geïnteresseerden.

 

Op basis van de uitdrukkelijke overeenkomst om na een eerdere sollicitatie communicatie over vacatures te verzenden.

 

Op basis van de uitdrukkelijke overeenkomst om promotionele aanbiedingen te sturen (direct marketing).

 

3. PRIVACYVERKLARING.

 

De gebruiker verstrekt een bepaalde hoeveelheid persoonsgegevens. Het kan een contactformulier zijn dat u indient of een verzoek om informatie over een product. Deze persoonsgegevens zijn de informatie die ons in staat stelt u als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dat doen of niet. U bent identificeerbaar zodra het mogelijk is een direct of indirect verband te leggen tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon.

 

Via deze privacyverklaring wordt elke gebruiker geïnformeerd over de verwerkingsactiviteiten die:

NV AO SOLUTIONS met zijn persoonlijke gegevens kan uitvoeren.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen.

We raden de gebruiker aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen, evenals de algemene verkoopvoorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze producten en diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en bezoekers van onze websites.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op die specifieke diensten en producten.

Door gebruik te maken van onze website of door gebruik te maken van de aangeboden producten en diensten of door deel te nemen aan onze acties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

4. VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

 

"Verwerking" betekent elke bewerking of reeks bewerkingen met betrekking tot gegevens of een reeks gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, afstemming of onderlinge koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging van gegevens. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "gegevens") zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

NV AO SOLUTIONS verbindt zich ertoe relevante en noodzakelijke persoonsgegevens alleen te verzamelen en te verwerken voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt: Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, verbindingsgegevens); Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres); Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, klikgedrag); Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit). Communicatie-inhoud (e-mails, chats, formulieren, enz.)   Bij het gebruik van onze website (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier) of bij het gebruik van onze dienst kunnen persoonsgegevens worden verzameld. Andere persoonsgegevens kunnen op een ander moment worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales service. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van uw gebruik van de website en de functionaliteit van de website.

 

5. VERANTWOORDELIJK VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS.

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de NV AO SOLUTIONS die hierboven het best is gekwalificeerd. Zij bepaalt alleen of in samenwerking met een derde welke persoonsgegevens worden verzameld, evenals het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

 

NV AO SOLUTIONS heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar gebruikers effectief te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

 

Het staat NV AO SOLUTIONS vrij om onderaannemers in te schakelen voor de gegevensverwerking, met name voor analytische, hosting-, administratieve of communicatiedoeleinden. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van en namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is wettelijk verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Om deze veiligheid te waarborgen maken wij onder meer gebruik van de encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer, firewalls, antivirus scans, toegangscontroles, logs, back-ups. Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw Gegevens is beperkt en deze toegang wordt alleen verleend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functies. NV AO SOLUTIONS heeft binnen haar bedrijf een functionaris belast met gegevensbescherming, in de persoon van Alexandre Ots. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via: info@caviaralexandre.com.

 

6. COOKIEBELEID.

 

U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Het gebruik van bepaalde producten (webshop, contactformulier, etc.) brengt echter naar hun aard een verplichting met zich mee om bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Onze website maakt gebruik van "cookies", d.w.z. kleine stukjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen, waardoor wij bepaalde informatie over gebruikers van onze website kunnen vastleggen (bijvoorbeeld taal, duur van uw bezoek aan de pagina).

 

Op deze websites worden cookies gebruikt om u een betere service te kunnen bieden, bijvoorbeeld door ons uw taal mee te delen en u bij een volgend bezoek aan de website te identificeren. Ze helpen om websites beter af te stemmen op uw behoeften, voorkeuren en gemak. Cookies kunnen ook worden gebruikt om website-inhoud of advertenties persoonlijker te maken. Cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen die op uw computer of bestanden is opgeslagen.

 

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies: Essentiële cookies: zijn noodzakelijk om de website te gebruiken en zorgen voor een veilige identificatie. Bijvoorbeeld navigatie op de website, de inhoud van het winkelmandje, toegang tot persoonsgegevens... Functionele cookies: vergemakkelijken de werking van de site en zorgen voor een gepersonaliseerde browse-ervaring. Deze cookies zijn bedoeld om gegevens op te slaan om uw ervaring op de website te verbeteren.

 

Bijvoorbeeld taal, presentatievoorkeuren, een overzicht geven van uw eerdere aankopen, de zoekopdracht die u in het verleden heeft ingevoerd...

Prestatiecookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld bezoekers tellen, meest bezochte pagina's opsommen, klikgedrag (vb. de duur van je bezoek aan de site, de pagina's die je bezocht en wanneer...),...

Advertentiecookies: past advertenties en advertenties aan op basis van uw surfgedrag, demografische gegevens en gebruiksgegevens. Zo kunnen we onze advertenties effectiever maken en beter afstemmen op uw interesses. Cookies voor website-analyse: voor statistische doeleinden om de website aan te passen aan de behoeften en interesses van bezoekers en ons in staat te stellen te bepalen hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina's problemen veroorzaken ...

In dit kader gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers, zowel in de Verenigde Staten als elders, als onderdeel van analyses van het gebruik van de website. Deze cookies slaan onder meer de volgende informatie op: de bezochte pagina's, hoe lang je op de site blijft, hoe je daar bent gekomen en waar je op klikt, en in sommige gevallen het IP-adres, maar ook waar je op hebt geklikt. of wat we scrolden. Sommige cookies kunnen op eigen verantwoordelijkheid door derden, bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Pinterest, worden geplaatst. In dat geval raden we u aan om het privacybeleid van deze derde partijen aandachtig te lezen.   Als u wilt, kunt u onze cookies weigeren via de privacy-instellingen van uw browser. U kunt de acceptatie van het gebruik van cookies afzonderlijk of globaal beheren voor de sites die u bezoekt. U kunt ook alle cookies verwijderen die al op uw computer of mobiel apparaat zijn geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies ertoe kan leiden dat onze website niet meer correct wordt weergegeven.

 

7. DOEL VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

 

NV AO SOLUTIONS verzamelt uw persoonsgegevens om elke Gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreid naarmate de Gebruiker onze website en onze online dienstverlening intensiever gebruikt.

 

NV AO SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om bepaalde verwerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze website en aanverwante diensten. De verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd voor de volgende specifieke doeleinden: Opvolging van verzoeken om informatie; Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, bezorging, facturatie, ondersteuning, klachtencontrole en versturen van nieuwsbrieven; Vragen en suggesties op een bepaalde manier beantwoorden en opvolgen via de chatfunctie op de website; Geschillenbeheer; Bescherming tegen fraude en inbreuken; Gepersonaliseerde marketing en reclame: als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. In dat geval bent u te allen tijde vrij om uw machtiging in te trekken. Tijdens een bezoek aan de website worden ook enkele persoonsgegevens verzameld voor statistische doeleinden.

 

NV AO SOLUTIONS gebruikt Google Analytics om het internetverkeer en het surfgedrag van gebruikers op basis van deze gegevens te monitoren en analyseren. Dankzij de resultaten van deze analyses kunnen we het gebruik van onze website optimaliseren. Wanneer u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden, zoals hierboven beschreven.

 

De gebruiker verstrekt de persoonsgegevens altijd zelf en kan zo een zekere controle uitoefenen.

Als sommige persoonlijke gegevens onvolledig of ogenschijnlijk onjuist zijn, behouden we ons het recht voor om bepaalde verwachte acties tijdelijk of permanent op te schorten. Uw gegevens kunnen daarom op verschillende manieren worden verzameld, met name wanneer: U registreert en een account aanmaakt op de online verkoopsite, U een (online) formulier invult, U mee doet aan een wedstrijd of actie georganiseerd door ROB, al dan niet online, U onze producten en diensten gebruikt, al dan niet online, U een bestelling plaatst of aankopen doet, een bestelling wordt gevalideerd en verzonden, U inschrijft zich in op een “nieuwsbrief”, U vrijwillig uw curriculum vitae indient, U uw klantenkaart gebruikt; U deelneemt aan opiniepeilingen en enquêtes.

 

NV AO SOLUTIONS kan uw gegevens rechtstreeks van derden verzamelen of verkrijgen, op voorwaarde dat u uw toestemming aan deze derden hebt gegeven.

 

8. UW RECHTEN.

 

U heeft als klant altijd specifieke rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Hieronder vindt u een beschrijving van deze rechten, inclusief hoe u ze kunt uitoefenen.

 

U heeft altijd een recht op inzage in uw gegevens door contact met ons op te nemen, schriftelijk op een van de volgende manieren: via ons contactformulier op de website www.caviaralexandre.com op  volgend adres: NV AO SOLUTIONS, Rue du Nespériat 44, 6530 Thuin (België).

 

U hebt altijd het recht om onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te laten wissen of corrigeren of om uw gegevens te laten verwijderen door op een van de volgende manieren contact met ons op te nemen: via ons contactformulier op de website www.caviaralexandre.com. op volgend adres:

NV AO SOLUTIONS, Rue du Nespériat 44, 6530 Thuin (België).

 

Als klant heeft u, in bepaalde wettelijk vastgelegde gevallen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, om de verwerking van uw gegevens te beperken of om uw eerder verleende toestemming voor een specifieke verwerking van uw gegevens in te trekken.   Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier op de website www.caviaralexandre.com. op  volgend adres: NV AO SOLUTIONS, Rue du Nespériat 44, 6530 Thuin (België).

 

Bij het uitoefenen van uw recht om de verwerking te beperken of bezwaar te maken of uw toestemming in te trekken, vragen wij u duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u bezwaar maakt of welke toestemming u wilt intrekken. Graag maken wij u erop attent dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen, het beperken van bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens tot gevolg kan hebben dat u van bepaalde diensten of producten die wij bieden. In specifieke gevallen heeft u ook het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen als wij uw door u verstrekte gegevens verwerken op basis van uw toestemming of verwerking in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Deze verwerking gebeurt volledig via een geautomatiseerd proces. U kunt op een van de volgende manieren contact met ons opnemen: via ons contactformulier op de website www.caviaralexandre.com. op het volgende adres: NV AO SOLUTIONS, Rue du Nespériat 44, 6530 Thuin (België).

 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken om elke openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Wij vragen u daarom een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart bij uw verzoek te voegen. Deze kopie wordt door ons alleen gebruikt om de rechten die u uitoefent af te dwingen. Voor uw veiligheid raden wij u aan om bij het verzenden van informatie per e-mail ook uw kaartnummer (of een ander documentnummer als u een ander bewijsmiddel gebruikt) en uw foto te verbergen als u deze naar ons verzendt.

 

We informeren u ook over uw recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie (commission@privacycommission.be) als we niet reageren op uw verzoek om toegang tot uw gegevens. Indien wij uw verzoek afwijzen of onze reactie niet aan uw verwachtingen voldoet, heeft u dit recht ook als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig zou zijn.

 

9. LOGBESTANDEN.

 

Naast het vastleggen van gegevens zoals hierboven uitgelegd, kunnen we ook informatie vastleggen wanneer u de website bezoekt in de vorm van logbestanden die activiteiten op de websites registreren (bijvoorbeeld uw IP-adres en de datum en tijd waarop u elke pagina hebt bezocht). Deze informatie wordt alleen verzameld voor statistische doeleinden en om onze website continu te verbeteren.

 

10. OPSLAGDUUR

 

NV AO SOLUTIONS bewaart uw gegevens alleen zolang we verplicht zijn ze te bewaren als onderdeel van een wettelijke verplichting of zolang we u van dienst kunnen zijn in overeenstemming met ons privacybeleid.

 

11. RISICO'S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN INTERNET EN ONLINE TOEPASSINGEN.

 

Het gebruik van onze websites, applicaties, onlinediensten en producten impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van internet, in het bijzonder met betrekking tot technische prestaties, responstijden voor het raadplegen, opvragen of verzenden van informatie, of de risico's van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan alle verbindingen en transmissies op internet, de afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en de risico's van besmetting van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

 

12. WIJZIGINGEN.

 

NV AO SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om dit document op elk moment te wijzigen.

bottom of page